Предназначение и основни функции на операционната система - упражнение

Предназначение и основни функции на операционната система - упражнение

Задача 1.

Задача 2.

Задача 3.