Информационни технологии - 10 клас

Информационни технологии - 10 клас

II. Създаване на съдържание
--> Тема №3: Алгоритъм
       --> Алгоритъм - упражнение
--> Тема №4: Описание на алгоритми чрез блок-схеми
       --> н

-----------------

2019/2020
--> задача - нерешена в час

Домашни работи 10 кл - 2013/2014 - ТУК

Преговор /Компютърна графика, текстообработка, ЕТ/
--> Преговор - упражнение

І Модул: Бази от данни
--> Тема №1: Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление --> В pdf формат ТУК
       --> Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление - упражнение
--> Тема №2: Модели на данни. Видове. Примери --> В pdf формат ТУК
       --> Модели на данни. Видове. Примери - упражнение

--> Домашни работи (2012/2013)
-->Ресурс към задача

ІI Модул: Електронна търговия и електронни разплащания

ІІI Модул: Компютърна презентация
--> Създаване на компютърна презентация - Упражнение1
--> Създаване на компютърна презентация - Упражнение2
--> Анимационни ефекти (упражнение) - ресурси: Картинка 1, Картинка 2, Картинка 3 Резултат: https://youtu.be/ocXqIX6klU4
Ресурси за задача
Ресурси за създаване и представяне на презентация:
--> Презентация 1
--> Презентация 2

ІІІ Модул: Мрежи и Интернет
--> Локални мрежи и Интернет - теория --> В pdf формат тук
--> Примерен тест върху модул "Локални мрежи и Интернет" --> В pdf формат тук

ІV Модул: Интегриране на дейности и документи
--> Проект - в pdf формат тук