Информационни технологии - Профилирана подготовка - 10 клас

Информационни технологии - Профилирана подготовка - 10 клас

І. Бази от данни

ІI. Електронна търговия и електронни разплащания

III. Интерактивни компютърни презентации

Ресурси за създаване и представяне на презентация:
--> Презентация 1
--> Презентация 2

ІV. Електронни таблици
--> Основни функции в EXCEL

V. Въведение във VBA
--> Въведение във VBA

VI. Компютърна графика

Тема №1: Компютърна графика
Зад. 1. Нарисувайте с MS Paint следното изображение:

Зад. 2. Решете онлайн теста:
Компютърна графика
Тема №2: Запознаване с работната област на Adobe Photoshop CS4
Тема №3: Основни фотокорекции
Зад. 1. От дадения ресурсен материал да се постигне крайният резултат:
Ресурс - > Резултат
Тема №4: Работа със селекции
Зад. 1. От дадения ресурсен материал да се постигне крайният резултат:
Ресурс - > Резултат
Зад. 2. От дадения ресурсен материал да се постигне крайният резултат:
Ресурс - > Резултат
Тема №5: Работа със слоеве
Към презентацията
Зад. 1. От дадения ресурсен материал да се постигне крайният резултат:
Ресурси: 1, 2, 3, 4 - > Резултат

Картинка
Упражнение
Примерен тест НВО
Примерна практическа задача НВО и Ресурс към задачата