Информационни технологии - 5 клас

Информационни технологии - 5 клас

I. Компютърна система и информационни технологии

II. Интернет
Търсене на информация в интернет

Компютърна графика - задача с обработка на изображения
Изтеглете следната рисунка и я довършете до получаване на крайната картинка
Рисунка
Краен резултат

------------------

1 зад. Ресурси:
Картинка 1
Картинка 1
Картинка 1