Информационни технологии - 8 клас

Информационни технологии - 8 клас

I. Компютърни мрежи и услуги
--> Тема №1: Информационни технологии за социално общуване
        --> Информационни технологии за социално общуване - упражнение
--> Тема №2: Среди и средства за споделяне на съвместна работа и обучение
        --> Среди и средства за споделяне на съвместна работа и обучение - упражнение
--> Тема №3: Ефективно търсене на информация

II. Компютърни системи
--> Тема №4: Съвременни компютърни системи
        --> Съвременни компютърни системи - упражнение
--> Тема №5: Съвременни операционни системи
        --> Съвременни операционни системи - упражнение
--> Тема №6: Приниципи на действие на съвременните мобилни устройства
        --> Проекти

Дом. раб. - Кръстословица >>>

Приложни програми - ТЕСТ >>>
-------------------
8-а
8-б
8-в

-------------------
По старата програма:
I. Компютърни системи
--> Тема №1: История на пресмятащите машини
--> Тема №2: Съвременните компютри
        --> История на компютъра - упражнение

II. Операционна система
--> Тема №3: Предназначение и основни функции на операционната система
        --> Предназначение и основни функции на операционната система - упражнение
--> Тема №4: Управление на входно-изходни устройства
--> Тема №5: Работа с файлова система
       --> Тест върху уроци 2 - 5
--> Тема №6: Инсталиране и деинсталиране на програми

III. Архивиране на данни
--> Тема №7: Архивиране на данни

IV. Компютърни мрежи
--> Тема №9: Видове топологии на локални мрежи. Мрежови устройства и свързващи елементи

--> Тема №15: Основни етапи в разработката на сайт

--> Проект
--> Оценяване проект

ИТ - 6 клас
-->Картинка за 6 клас
-->Проект за 6 клас