ИТ - 6 клас

ИТ - 6 клас

I. Операционна система и носители на информация
--> Тема №1: Информация. Основни единици за измерване на информация
       --> Информация. Основни единици за информация - упражнение
--> Тема №2: Операционна система
       --> Операционна система - упражнение
--> Тема №3: Файлова структура на организация на данните
       --> Файлова структура на организация на данните
--> Тема №4: Носители на информация
       --> Носители на информация - упражнение

II. Компютърна текстообработка
--> Тема №5: Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език
       --> Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език - упражнение

III. Обработка на таблични данни

IV. Работа с графични изображения

V. Компютърни презентации

VI. Интернет и интегриране на дейности

----

Операционна система и носители на информация - упражнение

Изпитване

Вмъкване и форматиране на графични изображения - домашна работа

Компютърна текстообработка - упражнение
Компютърна текстообработка - упражнение 2 за дом. раб.

---------------------------

Стара програма:
I. ОС и носители на информация - в pdf формат ТУК

II. Компютърна текстообработка

Дом. раб. 1. Да се създаде документ със следното съдържание и форматиране:

Задачи да изпитване: ТУК

Електронни таблици - задача за изпитване
Създайте следната електронна таблица, като я форматирате по показания начин и в празните клетки напишете съответните формули.

Ако формулите ви са верни, ще получите следната таблица:

Обработване на изображение - задача

Обработване на изображение - задача 2