Безопасността на децата в интернет пространството

Безопасността на децата в интернет пространството

Posted by B Petkov on Вт., 04/17/2012 - 14:16 in

Съвременно изложение на комуникациите в социалните мрежи, блогове, чат, ползвани от деца. Ще научите какво правят децата, когато са онлайн, рисковете, с които те се сблъскват и какво можете да направите, за да запазите тяхната безопасност от филма-презентация:
http://www.netsmartz.org/StreamingPresentations/InternetSafetyBasics
Обучение за безопасността в интернет http://www.netsmartz.org/Parents
Сайтове на български http://safenet.bg/ http://www.web112.net/
Insafe е европейска мрежа за информираност, която свързва центрове за насърчаване на безопасно и отговорно използване на Интернет и мобилни устройства от младите хора. http://www.saferinternet.org/web/guest/home
Горещи линии INHOPE предлагат на обществеността начин за анонимно докладване на интернет съдържание, включително свързано със сексуална злоупотреба с деца, ако се подозира, че това интернет съдържание е незаконно. http://www.inhope.org/gns/home.aspx
На посочения по-долу сайт можете да намерите най-новите съвети как да се използват интернет и новите технологии безопасно и отговорно, а също така редица практически информационни ресурси, новини и съобщения за прояви, акцентиращи върху безопасното и отговорно използване на интернет и новите технологии - http://www.saferinternet.org.uk/